Vedtak

Bystyret vedtar å fastsette planprogram for kommunedelplan for ny bydel. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 11-13.

 

Planprogrammet legger føringer og rammer for den videre prosessen med utarbeidelse av kommunedelplan for den nye bydelen.

Fastsettelse av planprogram er et prosessuelt vedtak og kan ikke påklages.

 

Dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.