Bodø har et bredt spekter av aktivitetstilbud som holder store grupper av befolkningen i aktivitet, og det registreres stor aktivitet i idrettslag, på treningssentre og i marka. Selv om vi liker å gi inntrykk av at vi har en befolkning som er fysisk aktiv, kan det se ut til at aktivitetsnivået på lik linje med landet ellers, går ned i Bodø, jf. kapittel 2.1. Likevel viser tall fra Nordlandsforskning (2015) at andelen voksne som går fottur, trimmer eller deltar i idrett minst ukentlig, er noe høyere i Bodø enn i Nordland fylke som helhet.