Siden forrige revisjon av dette plandokumentet, har det kommet flere nye stortingsmeldinger, lover og planer, som samlet gir sterkere føringer for en samfunnsplanlegging som ivaretar tilrettelegging av areal og anlegg for fysisk aktivitet.

I tillegg er det flere nye kommunale planer. Her omtales noen av de mest relevante for dette arbeidet: