E-post og telefoni

Bodø kommune benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet, og det

kan forekomme at kommunen bruker e-post eller telefon til deler av saksbehandling. Kommunen har utarbeidet rutine for dette og saksbehandler skal arkivere e-posten om den er arkivverdig.

Personsensitive opplysninger sendes ikke med e-post. For mottak av personsensitive opplysninger oppfordrer vi til å benytte e-dialog som er tilgjengelig på vår hjemmeside.

Telefonsamtaler, ubesvarte, besvarte og utgående anrop logges. Når antallet samtaler når 150, blir de eldste automatisk slettet.

Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres.

Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres, bortsett fra at telefonsamtaler til legevakten blir loggført etter gjeldende lovverk.

Besøk i kommunens administrasjonsbygg

Besøkende til Bodø rådhus kan registrere seg digitalt i besøkssystemet. Systemet er tilpasset personopplysningsloven. Ordningen brukes for å administrere besøkende som har møteavtaler.

Videoovervåking

Kommunen benytter utendørs videoovervåking av enkelte kommunale eiendommer.
Formålet er å sikre bygningsmasse mot ildspåsettelse, hærverk og innbrudd.