Bodø kommune har personvernombud.

Et personvernombud er en ressursperson som styrker virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern. Personvernombudsordningen er obligatorisk for kommunen.

Personvernombudet har som oppgave å få virksomheten til å ivareta personvernet på en god og sikker måte, både for ansatte og innbyggere.

Henvendelser

Hvis du har spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger, kan personvernombudet kontaktes på:

Brev kan sendes til:
Personvernombudet
Hans Bernhard Dahl
Bodø kommune
Postboks 319
8001 Bodø