Personopplysninger helse, barnevern, elever, barnehagebarn og foresatte

Bodø kommune behandler helseopplysninger knyttet til lovpålagte tjenester i godkjente fagsystemer innen helse og omsorg. Enkelte av kommunens systemer er ikke godkjent som elektroniske arkiv, og i de tilfeller kreves det papirarkiv i tillegg. Papirarkiv oppbevares forsvarlig og i henhold til arkivloven med forskrift.

Andre systemer benyttes til å administrere personopplysninger om foresatte og elever, samt system for bruk i klasserom, og for å følge det enkelte barns/elevs faglige utvikling.

Personopplysninger knyttet til barnevern administreres i eget godkjent elektronisk system.

Alle systemer som inneholder sensitive helseopplysninger befinner seg på sikker sone, avskjermet fra kommunens øvrige IKT-miljø. Det finnes egne rutiner for opplæring, tilgangsstyring, og kontrolltiltak til det enkelte fagsystem i lukket sone.