Formål med planen er å sikre at Helse- og omsorgsavdelingen har et godt samarbeid med pårørende til brukere av helse- og omsorgstjenester.