OPPLÆRING, RÅD OG VEILEDNING TIL PÅRØRENDE
De fleste av oss er pårørende i løpet av livet. Fordi vi står nær som har fått en sykdom, en funksjonsnedsettelse eller er rusavhengig. Du kan være et familiemedlem, en venn eller nabo.

Det å være pårørende kan innebære mye ansvar, vanskelige følelser og valg, og langvarig slitasje. 

Kommunen har en generell informasjonsplikt overfor deg som pårørende. Det vil si at alle som har behov for det, skal få nok informasjon til å kunne ivareta sine rettigheter og plikter.

Du som har et særlig tyngende omsorgsarbeid har rett til å få opplæring og veiledning i din rolle som pårørende og omsorgsyter. Dette kan for eksempel være opplæring og veiledning i:

hvordan du ivaretar den du gir omsorg til på en forsvarlig måte

  • å arbeide forebyggende med din helsesituasjon
  • hvilke rettigheter du har som pårørende
  • hvilke pårørendetilbud som finnes

For mer informasjon kan du ta kontakt med Tildelingskontoret.