Vebjørn Tandbergs vei 14 er et botilbud for mennesker med behov for oppfølging innenfor psykisk helse og rus i et døgnbemannet tilbud.

Boligen består av 18 leiligheter og er heldøgns bemannet.

Tilbudet skal gjennom individuelt tilpassede tjenester bidra til at den enkelte beboer skal oppleve økt mestring av egen hverdag, og om mulig på sikt kunne bo i egen leilighet utenfor bofellesskapet.

Her kan du lese mer om Vebjørn Tandbergs vei 14