Flerfaglig sammensatt arbeidsgruppe bestående av barnevernspedagoger, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere med videreutdanning i psykisk helsearbeid med lang og bred erfaring.