Foreldrekompasset vil i første omgang bli prøvd ut ved 8 måneders-gruppen på helsestasjonen/familiesentrene, og i noen barnehager.

Se brosjyre for 8 måneders konsultasjon her (PDF, 2MB).

Fra 2022 vil flere barnehager, og muligens skoler, få muligheten til å bruke Foreldrekompasset på foreldremøtene sine.

Utprøvingen finansieres gjennom «Program for folkehelsearbeid i kommunene».