Foreldrekompasset er prøvd ut og brukes i flere barnehager og skoler i Bodø kommune, samt alle familiesentrene. Tema-presentasjonene er i stadig utvikling og forbedring. Nye temaer legges til og både skoler, barnehager og foreldre kan komme med innspill til temaer de ønsker presentasjoner på.