Nordlandsforskning har gjort et følgeforskningsprosjekt på de to første årene av utprøvingen av Foreldrekompasset i Bodø. Noen av de mest sentrale funnene er at Foreldrekompasset bidrar til:

  • økt opplevelse av at foreldremøtet var relevant
  • økt kontakt mellom foreldre
  • økt refleksjon mellom foreldre om foreldrerollen

I tillegg trekker Nordlandsforskning fram at å ta i bruk Foreldrekompasset også gir et kompetanseløft for de ansatte blant annet i foreldrestøttende arbeid, systematikk i foreldremøter og ledelse av refleksjonsgrupper.

«Samlet sett tyder alt på at Foreldrekompaset har bidratt til en høyere kvalitet på foreldremøtene/konsultasjonen. Det som er nytt og styrken til Foreldrekompasset er systematikken, sammenhengen og budskap som gjentas. Det er også en gjennomgående god kvalitet på presentasjonene og metodikken legger godt til rette for foreldrerefleksjon og kontakt mellom foreldre.» (Skogen og Waldahl, 2022)

Her kan du lese hele rapporten. (PDF, 12MB)