Utprøvingen vil bli forsket på av Nordlandsforskning. De vil undersøke foreldremøtepraksisen slik den er i dag, samt forske på gjennomføringen av Foreldrekompasset i utprøvingsfasen.