For barnehage og småskole er det laget presentasjoner om

 • Den digitale hverdagen
 • Barns utvikling og behov
 • Følelser
 • Grenser
 • Søvn mat og bevegelse

For ungdomstrinnet er det i tillegg temabolker om

 • Den digitale hverdagen
 • Barns utvikling og behov
 • Følelser
 • Grenser
 • Søvn mat og bevegelse
 • Ungdom og alkohol
 • Ungdom, alkohol og cannabis
 • Ungdom, søvn og læring

Eksempel på presentasjon:

Eksempel presentasjon