For barnehage og barneskole er det laget presentasjoner om:

 • Den digitale hverdagen
 • Om følelser​ - hvordan forstå og hjelpe barnet ditt?
 • Velkommen til småbarnstiden
 • Velkommen til undringens tid
 • Velkommen til småtrinnet
 • Velkommen til mellomtrinnet

For ungdomstrinnet er følgende temaer tilgjengelige:

 • Velkommen til ungdomstiden ​
 • Om følelser ​- hvordan forstå og hjelpe ungdommen din?
 • Den digitale hverdagen ​
 • Ungdom og alkohol ​
 • Ungdom og cannabis ​
 • Ungdom og alkohol/cannabis ​
 • Ungdom, søvn og læring ​

Flere temaer er under arbeid, blant annet om grensesetting.