Hva skal du gjøre om oljetanken din ikke lenger skal brukes?

Oljetanker som er permanent ute av bruk skal graves opp og leveres til godkjent mottak. Oljetanker som er brent tomme inneholder oljerester, og vil ha en forurensningsrisiko. Før den graves opp må derfor tanken tømmes og rengjøres. Send kvittering for tømming og rengjøring til kommunen.

Kan du grave opp oljetanken selv eller må man bruke et godkjent firma?

Dersom oljetanken er tømt for olje og rengjort, kan du selv grave frem tanken og levere den til godkjent mottak.

Kan oljetanker som ikke lenger er i bruk bli liggende nedgravd?

Det er mulig å søke om dispensasjon fra kravet om å fjerne oljetanken. I spesielle tilfeller kan kommunen gi tillatelse til at tanker som tas permanent ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus, o.l. isteden for oppgraving.

Her er mer informasjon om nedgravde oljetanker