Hvilke regler gjelder for nedgravde oljetanker?

Miljødirektoratet har vedtatt «forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning». Bystyret i Bodø vedtok 19.mai 2011 at forskriften skal gjelde hele kommunen, og for alle oljetanker uansett størrelse. Målet med forskriften er å hindre forurensning fra nedgravde oljetanker ved å pålegge grunneiere å gjennomføre rutinemessig kontroll av tankenes tilstand og kvalitet.

For å følge opp kommunens forvaltningsplikt er det nødvendig at kommunen til enhver tid har oppdatert register over nedgravde oljetanker.

For å redusere klimagassutslippene blir det forbudt å fyre med fossil olje fra 2020. Har du en oljefyr eller oljekamin og fyrer med fossil olje, må du altså finne alternativ oppvarming innen 2020.

Husk at alt arbeid vedrørende oljetank er meldepliktig!