For å redusere klimagassutslippene blir det forbudt å fyre med fossil olje fra 2020. Har du en oljefyr eller oljekamin og fyrer med fossil olje, må du altså finne alternativ oppvarming innen 2020. 

Få støtte fram til 31. desember 2019

Det er mulig å søke støtte fra Envoa for å gå over til annet oppvarmingssystem. 
Les mer her.