Landbruk, havbruk, fiskeri, reiseliv og byggenæring er viktige premissgivere for naturmangfoldet. Deres prosjekter og planer for arealbruk kan potensielt utgjøre en stor forskjell. For eksempel kan reiselivsnæringen gi aktiv formidling av kunnskap, opplæring av guider m.m., dersom de har tatt eierskap til problemstillingene.

Vi ønsker derfor å gjennomføre en workshop i samarbeid med Bodø næringsforening, BRUS, NHO etc. høsten 2021. Tema for workshopen er hvilke felles tema vi kan løfte fram på en felles dagsorden, og videre kartlegge hvilke ressurser som trengs for å samarbeide om bevaring og styrking av naturmangfold i Bodø kommune