En viktig del av innbyggerinvolveringen vil være å støtte oppunder initiative og tiltak utviklet av kommunens befolkning, lag, foreninger, organisasjoner og næringsliv. Det finnes en rekke ildsjeler og proaktive aktører som ønsker å gjøre en forskjell, som vi ønsker å samarbeide med, i vår satsing på bedre ivaretagelse av naturmangfold i kommunen. Det ble gjennomført en workshop med frivillig sektor 4.desember 2021. 22 personer deltok inkludert representanter fra blant annet Bodø og omegn turistforening (BOT) Naturvernforbundet, Nordland småbrukarlag, Salten naturlag, Norsk ornitologisk forening, Bodø andelslandbruk, Vågøynes parsellhage m.m.