Bodø kommune skal være Europeisk kulturhovedstad i 2024. Bodø kommune bør derfor utforske mulighetsrommet som ligger i å integrere kunst og kultur inn i offentlig forvaltning og planlegging. Handlingsplan naturmangfold er godt egnet til å utforske dette mulighetsrommet. Et samarbeid mellom handlingsplan naturmangfold og kunst/kulturfeltet kan utdype vårt forhold til natur, naturens verdier, premisser for naturforvaltning, ressursutnyttelse, innovasjon og kontemplasjon knyttet til identitet, meningsdannelse og estetikk, for å nevne noe.

Beskrivelser av aktiviteter:

  1. Kunstprosjekt Mink: To kunstnere (foto/installasjon) har fått oppdrag med utgangspunkt i følgende tekst: Bodø kommune ønsker å invitere med innbyggerne på økt refleksjon og dypere forståelse av naturforvaltning i vårt nærmiljø. Lansering er mai 2021.
  2.  Videreføring av kunstprosjekt Mink. Instagram-konto «Make mink great again», ny kommunikasjonskanal for å rette fokus mot arbeidet med naturmangfold.
  3. Fotoprosjekt naturmangfold der formålet er å få med kommunens innbyggere til å bruke foto for å presentere og definere naturens verdier, funksjoner og estetikk på nye og ulike måter. Prosjektet kan kobles mot fortellerkartet.
  4. Essay i sheltere, Ingvild Austgulen, juni 2021.
  5. «Curated biodiversity» – samarbeid med Tartu with Earth -rotating artist(s) in residence i byen med fokus på klima/miljø/naturmangfold.
  6. Workshop med kunstnere høsten 2021: invitere til samarbeid i framtiden NordlandIArt, Kjerringøy Landart Biennale m fl. Utvikle åpne prosjekt, inkludert kunstnerstipend. 
  7. Landingsside natur/miljø med kunstnerisk ramme.
  • Inkludert fortellerkart – lage virtuelle GIS-fortellinger om Bodøs natur, se pkt 4.5 overfor.
  • Inkludert fotoprosjekt, pkt 3