STRATEGISK NÆRINGSPLAN

Den strategiske næringsplanen for Bodø kommune 2017-2021 (PDF, 11MB)  er vedtatt av bystytret, og kommunens grunnlag for å drive næringsvirksomhet.

næringslivsprosjekter

Organisasjoner for næringslivet

BRUS - Bodøregionens utviklingsselskap

BRUS skal bidra til en positiv samfunnsutvikling ved etablering av flere arbeidsplasser i regionen. BRUS er eid av 34 sentrale bedrifter og aktører i Bodøregionen.

Bodø Næringsforum

Bodø næringsforum er en medlemsorganisasjon med hovedfokus på næringslivets rammebetingelser, som bidrar til utvikling og samhandling, og er en pådriver for et konkurransedyktig næringsliv i Bodøregionen.

NHO Nordland

NHO Nordland jobber med å sikre gode rammevilkår og vekst for sine medlemsbedrifter på tvers av de fleste bransjer og representerer over 1500 virksomheter med rundt 22 000 årsverk.