Rådet for psykisk helse har på sin nettside psykiskhelse.no laget filmer som bevisstgjør og forklarer hvordan enhver kan påvirke sin egen psykiske helse positivt og forebygge problemer ved hjelp av fem grep.

Filmene gir råd, inspirasjon og hjelp til å tilegne seg teknikker for å oppnå en bedre hverdag og høyere livskvalitet

Rådet for psykisk helse er en paraplyorganisasjon som jobber for et samfunn som bidrar til god psykisk helse for alle.

Ett av grepene de vektlegger er å knytte bånd. 

Se filmen de har laget om å knytte bånd her: