Å ha et nettverk av mennesker rundt oss, noen vi kan dele livet med og hente støtte fra, gjør at vi føler oss tryggere og gladere. Derfor er det viktig å knytte sosiale bånd til andre.

Venner, kolleger, familie og lokalmiljø utgjør en slags grunnmur i livet, og den bør vedlikeholdes. 

SE OGSÅ: Video og gode råd fra Rådet for psykisk helse om å knytte bånd

Prøv vår 3-på-rad: 
Bilde