Bodø har et økende mangfold i befolkningen og er et flerkulturelt lokalsamfunn. Dette gir nye muligheter når det gjelder verdiskaping, kulturtilbud og trivsel. Gjennom bedre medvirkning ønsker kommunen å inkludere alle borgere i utviklingsarbeidet som pågår.

Kommunen ønsker å skape et levende og inkluderende lokalsamfunn der alle uansett bakgrunn og funksjonsevne skal oppleve at de får muligheten til å delta og bidra med sine ressurser i arbeidsliv, kulturliv, frivilligheten og det daglige liv.  Nedenfor finner du informasjon om tiltak som skal styrke innbyggernes mulighet til å delta og bidra med sine ressurser:

Det gode liv i Bodø 

Bylab

Planprosesser og prosjekter

Kultur, idrett og friluftsliv

Unge stormen