Hva

ByLab skal brukes som en arena der vi vil informere om utviklingsprosjekter og nye tjenester

til innbyggerne. Det skal legges til rette for samarbeid på tvers mellom kommune, innbyggere,

næringsliv, institusjoner og frivillige. Innbyggerne skal involveres slik at behov og ønsker

synliggjøres. I ByLaben vil det være arbeidsoppgavene, ikke avdelingene, som styrer hvem

som jobber sammen. Den digitale plattformen skal fungere som et oversiktlig

informasjonssenter, der innbyggere eller aktører har mulighet til å innhente lett tilgjengelig

informasjon om prosjekter eller bidra med egne innspill på tidlige stadier i ulike prosesser.

Ettersom ByLab er både et fysisk og virtuelt kontaktpunkt, kan vi nå frem til mange av de

gruppene som gjerne faller utenfor de tradisjonelle medvirkningsarenaene – det være seg på grunn av tidsklemma, tilstand eller avstand.

 

ByLab sin kjernefunksjon er:

• Å være en åpen og ”lavterskel” arena der vi kommuniserer på et folkelig og forståelig

språk. Her tar vi oss god tid til å lytte eller å forklare. Det er når vi snakker sammen at

ulike synspunkter kommer til overflaten og kreativiteten trigges!

• Å samle byens ulike aktører og initiativ slik at vi kan finne inspirasjon og informasjon

hos andre aktører som det kan være gunstig å utvikle et samarbeid med. Formålet er å

inkludere flere aktører med i ulike planleggingsprosesser (inkludert innbyggerne) slik

at vi sammen kan forme og definere Bodøs fremtid.

• Befolkningen skal føle at de selv kan sette agendaen og ta initiativet til prosjekter gjennom ByLab.

Hvor

ByLaben er plassert i Stormen bibliotek, selve hjertet av byen. Stormen er blitt et møtepunkt for mange ulike bakgrunner, og er for oss den perfekte plassen å nå ut til innbyggerne på. Vi ønsker å skape mindre avstand og la alle kunne delta. I ByLaben kommer vi til deg – slik at du kan få den informasjonen du ønsker eller muligheten til å gi det innspillet du tenker på. All medvirkning skal ha sin base i ByLaben, slik at du slipper å måtte finne frem til riktig kontor eller avdeling.

Hvorfor

Det er mange faktorer som skal bidra til at bodøsamfunnet fortsetter å være attraktivt å flytte til, bo i og leve i.  Innbyggere i alle aldre og livssituasjoner skal finne mening og livsinnhold i Bodø. Da er det viktig at alle våre innbyggere føler at de har en reell mulighet til å påvirke de prosessene som skaper byen vår. Vårt ønske er at ByLaben skal gjøre det enklere og delta i samfunnsprosessene, med at innbyggerne selv kan belyse det de synes er viktig. På denne måten vil vi sørge for å utløse kreativitet, engasjement og fellesskapsfølelse. Vi tror på at magi oppstår når mennesker møtes. Derfor inviterer kommunen til en større grad av uformell medvirkning slik at historiene som virkelig betyr noe blir synlig.

Hvem

  • Innbyggere
  • Bodø kommune
  • Næringsliv
  • Akademia
  • Frivillig sektor