Sammen kan vi gjøre en forskjell - bli med oss på miljøbingo i mars! Utfordre klassen, idrettslaget eller kollegaen din. Hvem får bingo først?

Sammen kan vi gjøre en forskjell - bli med oss på miljøbingo i mars!

Visste du at: å redusere forbruket kjøtt er blant de enkleste tiltakene enkeltpersoner. Å bytte til vegetarisk diett kan ifølge WWF kutte utslippene med 47 %.

 

Visste du at: varmtvann står for gjennomsnittlig 15-20 % av elektrisitetsforbruket vårt? Veldig mye av varmtvannet går med til dusjing. 

 

Visste du at: vi i den vestlige delen av verden forbruker langt større ressurser enn naturen tåler? Hver gang et nytt produkt lages, hentes nye ressurser fra naturen og ny energi må til for å lage og transportere produktet. Neste gang du kjøper ny bukse eller ny sofa, spør deg selv: «Trenger jeg virkelig dette?»

 

Hvor stort klimafotavtrykk har ditt nabolag? Sjekk det her!

Disse bærekraftsmålene jobber vi ekstra med denne måneden:
(Trykk på bildene for å lese mer om de enkelte bærekraftsmålene) 

Bærekraftsmål 3

 

 

 

 

Bærekraftsmål 11

 

 

 

 

Bærekraftsmål 13

 

 

 

Bærekraftsmål 17