Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. DKS Bodø er organisatorisk underlagt Bodø kulturskole

DKS-Bodø har kontorsted samlokalisert med Bodø kulturskoles administrasjon, i Hålogalandsgata 25.

Kontaktinformasjon: tlf 954 49 556,  e-post til dks@bodo.kommune.no

DKS-Bodø har egne nettsider med informasjon, program, arrangementsplan og mye mer; - du finner siden her: DKS Bodø Nettside

DKS-koordinator i Bodø kommune er Eva Marianne Olsson.