Her kan du laste ned søknadsskjema. Vær også obs på "Håndbok for musikkorganisasjoner i Bodø (PDF, 919KB)", den inneholder nyttig informasjon for søkere, og det forutsettes at søkere  setter seg inn i informasjonen i håndboka.