BODØ KULTURSKOLE ØNSKER ALLE ELEVER, FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE EN MAGISK GOD SOMMER!

I juli vil kulturskolens kontor være nedstengt, men ikke pga korona..
Henvendelser kan sendes på e-post til kulturskolen@bodo.kommune.no, og vil bli besvart i uke 32.

Kulturskolenes eleveopptak er gjort, og beskjed om elevplass eller ventelisteplass ble sendt ut på e-post 26/6.

Timeplanene for skoleåret 2020-2021 ferdigstilles i uke 33. Beskjed om sted og tid undervisning sendes på e-post samme uke. Undervisningen starter i uke 34, første undervisningsdag er mandag 17. august.

Tusen takk til Svale-Kristine Duebak, elev ved kulturskolen, for magisk musikk og video!

God sommer!