Søknad:

  • Søknadsfrist for nytt skoleår er 1. mai. Hovedopptak for kommende skoleår gjøres i mai/juni.
  • Skolen tar i mot søknader hele året, og det vil tilbys plass gjennom året dersom det er ledig plass.
  • Alle kan søke plass hos oss, men barn og unge opp til 20 år blir prioritert. Om vi har ledig kapasitet tar vi inn voksne elever.
  • Søknadsskjema finner du her 

Instrumentleie:

  • Elever som leier instrument faktureres for dette sammen med semesteravgiften.
  • Elever under 20 år prioriteres ved instrumentutleie. 

Oppsigelse:

  • Alle oppsigelser skal skje skriftlig til kulturskolens administrasjon.
  • Oppsigelsesfrist for neste skoleår er 1. mai, dette gjøres i «re-registringen» i Speedadmin. Du kan gjøre det her
  • Oppsigelsesfrist for vårsemesteret er 1. desember.
  • Ved oppsigelse etter oppsigelsesfrist vil faktura for påfølgende semester være gjeldende.