Skolerute:

Kulturskolen følger i all hovedsak grunnskolens skolerute for Bodø kommune, men vi har noen egne tilpasninger i forbindelse med prosjekter og arrangement.

Her ser du kulturskolens skolerute:

Vi minner om at

Elevbrosjyre:

Brosjyren inneholder nyttig informasjon til elever og foreldre, samlet på ett sted: skolerute, serviceerklæring, aktiviteter, konserter, kontakt skole-hjem etc.