For å fortsette neste skoleår må du re-registrere (bekrefte) elevplassen i Speedadmin. Frist for dette er 15. april, og re-registreringen er åpen i tidsrommet 15.04 -15.05  

Dersom du ikke skal fortsette til høsten, ber vi om skriftlig utmelding via re-registreringen.

Alle elever får informasjon på e-post om dette i april.

Re-registreringen kan du gjør her