Når kan jeg få undervisning:

Undervisningstiden er etter skoletid og på ettermiddagstid, men ikke senere enn kl. 20:00

Lærerne legger timeplanene sine selv.