Kulturskolens serviceerklæring beskriver visjon, mål og forventninger. Både hva brukerne kan forvente av oss, og hvilke forventinger vi har til brukerne.

Visjon

 • Opplevelse og mestring, - for alle!

Mål

Bodø kulturskole skal bidra til et rikt og variert kulturliv i Bodø ved å:

 • Være en allsidig og synlig kulturskole med opplæringstilbud til hele Bodøs befolkning.
 • Samarbeide med skoler og kulturliv i kommunen.
 • Stimulere og utvikle elevenes skapende evner gjennom opplevelse og utøving.

Hva brukerne av kulturskolen kan forvente:

 • Faglig dyktige, godt forberedte og engasjerte lærere.
 • Undervisning som er tilpasset hver enkelt elev, - alle skal oppleve mestringsglede.
 • God informasjon om undervisningsopplegg. Beskjed i god tid ved endringer.
 • Jevnlig foreldrekontakt med tilbakemeldinger om elevens utvikling.
 • Kontinuitet og progresjon i undervisningen.
 • Deltakelse i prosjekter og tilbud om å opptre på konserter, utstillinger og forestillinger.
 • Jevnlige brukerundersøkelser.

Vi forventer til gjengjeld at brukerne:

 • Møter presis og er forberedt til timene.
 • Har med noter, instrument og annet nødvendig utstyr.
 • Gir beskjed ved sykdom eller hvis de av andre årsaker ikke kan møte til time.
 • Deltar aktivt i undervisninga og i prosjekter som inngår i undervisninga.
 • Sammen med foreldrene setter seg inn i informasjon som blir gitt.
 • Gir tilbakemelding på brukerundersøkelser og ellers hvis nødvendig.