Bodø kulturskole ble startet i 1970 og het da «Bodø kommunale musikkskole». Med utvidet fagtilbud ble dette etter hvert til Bodø Kulturskole.

Bodø Kulturskoles visjon er «opplevelse og mestring, for alle». Vi ønsker å være en allsidig og synlig kulturskole med opplæringstilbud til hele Bodøs befolkning, og gir i dag undervisning i musikk, drama og visuell kunst.

Skolen selger også tjenester til korps, orkester, skoler og barnehager i Bodø. Vi har også sykehjemstilbudet «Gylne øyeblikk» som er sangstund på sykehjem,  sanggruppen «Kor gøy» som er et kor for pensjonister, og samarbeid med Parkinskoret og Bodø Demenskor.

Den Kulturelle Skolesekken (DKS) i Bodø er underlagt kulturskolen. Dette er en nasjonal satsning som skal bidra til at elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kulturs av alle slag. Satsningen forutsetter samarbeid med kultur- og skolesektoren.

Bodø kulturskole har 35 ansatte og ca. 500 egne elever, i tillegg kommer alle elevene og brukere som mottar tilbud gjennom de tjenestene skolen selger.

Skolen følger grunnskolens skolerute, men kan ha enkelte tilpasninger som prosjektuker m.m. Vi tilbyr undervisning på mange skoler i Bodø kommune. Våre tilbud er frivillige og utløser kontingent.

Skolen er samlokalisert med Aspåsen skole (Hålogalandsgt. 25). Der vi noen egne spesialrom, samt at vi deler lokaler med Aspåsen. I tillegg gir vi desentraliserte tilbud ved flere skoler rundt om i Bodø kommune.

Kulturskolen har feiret 4 jubileer, 10-år, 25-år, 40-års og 50-årsjubileum. 25 og 40-årsjubileene ble markert med store forestillinger i Bodø kulturhus.  Til 50-års jubileet måtte det gjøres noen korona-tilpasninger, og det ble arrangert vandrekonserter for små publikumsgrupper i tre ulike løyper i Stormen konserthus.

Til alle jubileene ble det laget jubileumsskrifter, - disse finner du her: