Bodø kulturskole ble startet i 1970 og het den gang «Bodø kommunale musikkskole». Med utvidet fagtilbud ble dette etter hvert til Bodø Kulturskole.

Bodø Kulturskoles visjon er «opplevelse og mestring, for alle». Vi ønsker å være en allsidig og synlig kulturskole med opplæringstilbud til hele Bodøs befolkning, og gir i dag undervisning i musikk, drama, visuell kunst og skrivekunst.

Skolen selger også tjenester til korps, orkester, skoler og barnehager i Bodø. Vi har også sykehjemstilbudet, «Gyldne øyeblikk» som er sangstund på sykehjem, i tillegg til «Kor gøy» som er et kor for pensjonister.

Den Kulturelle Skolesekken (DKS) i Bodø er underlagt kulturskolen. Dette er en nasjonal satsning som skal bidra til at elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kulturs av alle slag. Satsningen forutsetter samarbeid med kultur- og skolesektoren.

Bodø kulturskole har 40 ansatte og i overkant av 700 egne elever, i tillegg kommer alle elevene og brukere som mottar tilbud gjennom de tjenestene skolen selger.

Skolen følger grunnskolens skolerute, men kan ha enkelte tilpasninger som prosjektuker m.m. Vi tilbyr undervisning på mange skoler i Bodø kommune. Våre tilbud er frivillige og utløser kontingent.

Skolens hovedkvarter med administrasjon og personalbase er for tiden i Speiderveien 4, i påvente av at Aspåsen skole skal bli ferdig renovert.

Kulturskolen har feiret 4 jubileer, 10-år, 25-år, 40-års og 50-årsjubileum. 25 og 40-årsjubileumene ble markert med store forestillinger i Bodø kulturhus.  Til årets 50-års jubileum måtte det gjøres noen korona-tilpasninger, og det ble arrangert vandrekonserter for små publikumsgrupper i tre ulike løyper i Stormen konserthus.

Til alle 4 jubileumene ble det laget jubileumsskrifter, - disse finner du under:

10-års jubileumsskrift her (PDF, 3MB).

25-års jubileumsskrift her (PDF, 1MB).

40-års jubileumsskrift her (PDF, 4MB).

50-års jubileumsskrift her (PDF, 1MB).