I første rekke fokuserer prosjektet i Bodø på oppvekstfeltet. Men kulturskolen gir også tilbud til voksne, og Fremtidens kulturskole peker også mot et livsløpsperspektiv hvor samhandling mellom kulturaktører står sentralt. En annen viktig faktor i prosjektet er økt medvirkning; barn, unge, innbyggerne.  Prosjektet dreier seg i stor grad om hvordan det helhetlige kulturtilbudet kan se ut i fremtiden, - og hvordan kulturskolen kan samarbeide med ulike kulturaktører, og hvordan vi kan utfylle hverandre. 

Som en del av prosjektet ønsker vi å kartlegge kulturtilbudene i Bodø. Hvem gir tilbud, hva er innholdet og hvem er målgruppe? En spørreundersøkelse er i dag sendt ut til en rekke kulturaktører i Bodø. Savner du å bli spurt? Da har kanskje din organisasjon gått "under radaren".... Send en mail til kulturskolen@bodo.kommune.no