Elevrådet
Kulturskolens elevråd består skoleåret 2023-2024 av 7 elever på mellom- og ungdomstrinnet. De møtes hver tredje uke, og møtetid er tirsdager kl 18:30 på kulturskolen. Engasjementet er høyt, og elevrådet har plass til flere. Er du elev ved kulturskolen og har lyst å bidra? Ta kontakt med oss, da vel!

 

Brukerrådet
Kulturskolens brukerråd skal være et rådgivende organ og bestå av representanter fra ulike brukergrupper. Sammensetningen skal være slik:

  • 2 elever
  • 2 foreldre
  • 1 representant fra lag og foreninger
  • 1 ansatt
  • kulturskolens rektor

Skoleåret 2023-2024 er brukerrådet ikke i funksjon