Bodø kulturskoles visjon er «opplevelse og mestring, for alle» og vi ønsker å være en allsidig og synlig kulturskole med opplæringstilbud til hele Bodøs befolkning.

Kulturskolen startet opp høsten 1970, og het i mange år "Bodø kommunale musikkskole". Etter hvert ble fagtilbudet utvidet, og navnet endret til kulturskole.

Kulturskolen gir undervisning i musikk, drama, visuell kunst og skrivekunst. Skolen selger også dirigent- og instruktørtjenester/assistansespill til korps og orkester, og tjenester til skoler og barnehager i Bodø. Vi har også tilbud til sykehjem, "Gylne Øyeblikk", og sangtilbud "kom og syng i lag" for pensjonister. Den kulturelle skolesekken (DKS) i Bodø er underlagt kulturskolen.

DKS - Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Satsingen forutsetter et samarbeid mellom kultur- og skolesektoren.

Bodø kulturskolen har 40 ansatte, og i overkant av 700 egne elever. I tillegg kommer alle elever og brukere som får tilbud gjennom salg av tjenester til skoler, organisasjoner og institusjoner. Skolen følger grunnskolens skolerute, men kan ha enkelte tilpasninger, som prosjektuker m.m.

Skolen har undervisning på en rekke skoler rundt om i Bodø kommune. Undervisningstilbudene er frivillige, og utløser kontingent.