Har du lyst å lære å spille piano eller keyboard? Eller trekkspill?

Kulturskolen gir tilbud om opplæring på piano og keyboard fra 1. klasse. 

Undervisninga på piano og keyboard skjer individuelt eller i gruppe, og det vil være samspill i perioder. Elevene må ha tilgang til egnet øvingsinstrument hjemme.