Bodø kulturskole ønsker velkommen igjen til fysisk undervisning, - i koronatiden

I takt med at samfunnet gjenåpner, starter kulturskolen opp med fysisk undervisning igjen fra tirsdag 02.06.2020. Undervisningen vil bli gjennomført i tråd med gjeldende nasjonale råd og retningslinjer for smittevern, kommunale smitteverntiltak, og retningslinjer basert på Veileder om smittevern i kulturskolen (https://kulturskoleradet.no/smittevernveileder-kulturskole)

Hvis ikke annen beskjed blir gitt skal elevene møte til ordinær oppsatt tid, slik den var før koronaen stengte skolene. Lærerne vil orientere elevene og følge opp slik at undervisningen gjennomføres i tråd med gjeldende råd og retningslinjer for smittevern.

Elever som av ulike årsaker ikke har mulighet til å delta på fysisk undervisning bes ta kontakte kulturskolen. Vi vil kunne gi tilbud om fortsatt fjernundervisning i slike tilfeller.

De tre hovedtiltakene for smitteforebygging er:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • Hyppig håndvask. FHI anbefaler håndvask med såpe og vann; håndsprit brukes som alternativ der dette ikke er tilgjengelig.
 • Holde 1 meters avstand

Kulturskolespesifikt tiltak:

 • Begrenset sambruk av instrument, utstyr, kostymer m.m.

Informasjon og huskeregler for elevene:

 • Vask hendene når du kommer til kulturskolen. Rutinemessig gjør vi dette i starten av undervisningstimen. Hvis håndvask med såpe og vann ikke er tilgjengelig bruker vi våtservietter/håndsprit som læreren har med seg.
 • Med rene hender kan eleven trygt bruke stasjonært utstyr, som piano på undervisningsrommet.
 • Unngå å hoste hvis du kan. Ved hoste/nys, bruk papirhåndkle. Bruk albuekroken hvis papirhåndkle ikke er for hånden. Husk håndvask etterpå.
 • Holde 1 meter avstand, husk at dette også gjelder når du kommer og drar, og i pausesituasjoner.
 • I undervisningssituasjon vil elever på sang og blåseinstrumenter ha større avstand enn 1 meter når disse synger/spiller.  Kondens fra blåseinstrumenter samles i papirhåndklær og kastes av eleven ved timens slutt. Husk håndvask etterpå.
 • Mobiltelefon oppbevares i jakke/sekk så fremt den ikke skal brukes i undervisningen.
 • Hvis sykdom oppstår hos elev på kulturskolen vil læreren varsle foresatte og avtale hvordan eleven skal komme seg hjem. Læreren venter sammen med eleven til denne blir hentet. Smittevernsutstyr som munnbind vil evt. bli benyttet ved akutt sykdom.

  Ved spørsmål, eller ønske om mer informasjon?  Kontakt kulturskolen på tlf. 75 55 66 50 eller send e-post til kulturskolen@bodo.kommune.no