Info publisert 08.04.2020:

Ut fra regjeringens signaler 7. april og smittevernhensyn har vi besluttet at kulturskolen fortsetter med fjernundervisning ut mai 2020. Vi håper at dette går greit for alle. Ordningen er selvfølgelig ikke optimal, men virusfri.

De siste ukene har gitt oss mange erfaringer med fjernundervisning, og vi vil legge til rette på ulike måter ut fra fag og gruppestørrelse. Målet er at alle kulturskolens elever skal kunne ha et kulturelt tilbud fra oss, med opplevelse og mestring, hjemmefra utover våren, og at vi blir enda bedre på ulike former for tilrettelegging.

Vi takker alle elever og lærere for innsatsen så langt i koronatiden, og ønsker alle en riktig god påske!

Mvh
Bård Ove Bergrabb
Rektor
Bodø kulturskole