Pga. at kommunale koronatiltak videreføres i Bodø kommune t.o.m 11/4, viderefører Bodø kulturskole koronatilpassede undervisningsformer i uken etter påske.

Dette betyr at digital undervisning, hjemmeoppgaver eller evt andre alternative organiseringsformer videreføres, slik de har vært i bruk siste to ukene før påske.