✅Oppstart fra onsdag 20/1

På bakgrunn av regjeringens justerte nasjonale tiltak, lagt fram 18/1, vil Bodø kulturskole fra onsdag 20/1 igjen kunne gjennomføre ordinær (fysisk) undervisning for de fleste. Følgende gjelder:

Ordinær undervisning for elever under 20 år; gjelder både individuell undervisning og gruppetilbud

Én til én undervisning for voksne elever

SFO-tilbud i regi av kulturskolen

Instruksjon/direksjon til foreninger med deltakere under 20 år kan starte opp

✅Oppstart fra mandag 25/1

Tilbud til grunnskolene i regi av DKS, Den kulturelle skolesekken, starter opp mandag 25. januar

❌Avlysning

Fysiske gruppetilbud for voksne elever avlyses inntil ny beskjed kommer