Bodø kulturskole går over til digital undervisning fram til påske pga den alvorlige smittesituasjonen i Bodø.

All fysisk undervisning avlyses. Bakgrunnen er spredningen av den sør-afrikanske mutasjonen.

For alle 1-til-1 elever vil undervisning bli gitt digitalt og følger ordinær timeplan.

Gruppetilbud gis som tidligere varslet digitalt eller med andre alternative organiseringsformer. Noen gruppetilbud er avlyst. Egne beskjeder er gitt elevene på gruppetilbud.