• Vask hendene når du kommer til kulturskolen. Rutinemessig gjør vi dette i starten av undervisningstimen. Hvis håndvask med såpe og vann ikke er tilgjengelig bruker vi våtservietter/håndsprit som læreren har med seg.
  • Med rene hender kan eleven trygt bruke stasjonært utstyr, som piano på undervisningsrommet.
  • Unngå å hoste hvis du kan. Ved hoste/nys, bruk papirhåndkle. Bruk albuekroken hvis papirhåndkle ikke er for hånden. Husk håndvask etterpå.
  • Holde 1 meter avstand, husk at dette også gjelder når du kommer og drar, og i pausesituasjoner.
  • I undervisningssituasjon vil elever på sang og blåseinstrumenter ha større avstand enn 1 meter når disse synger/spiller.  Kondens fra blåseinstrumenter samles i papirhåndklær og kastes av eleven ved timens slutt. Husk håndvask etterpå.
  • Mobiltelefon oppbevares i jakke/sekk så fremt den ikke skal brukes i undervisningen.
  • Hvis sykdom oppstår hos elev på kulturskolen vil læreren varsle foresatte og avtale hvordan eleven skal komme seg hjem. Læreren venter sammen med eleven til denne blir hentet. Smittevernsutstyr som munnbind vil evt. bli benyttet ved akutt sykdom.