På bakgrunn av regjeringens forsterkede nasjonale smitteverntiltak gjelder følgende i Bodø kulturskole fra 4. januar og to uker fram:

  • Undervisningen for kulturskolens elever kjøres som videoløsning eller med annen alternativ organisering ut fra fagets egenart. Ingen fysisk undervisning. Nærmere beskjed sendes ut av hver enkelt faglærer.
  • DKS-tilbudet og SFO-tilbudet avlyses uke 1 og 2
  • Kulturlek og kulturmiks utsettes til 18. januar
  • Korpsmedlemmer som har instruksjon fra kulturskolen får tilbud om videoundervisning
  • Alle ansatte i kulturskolen har hjemmekontor, men kan nås på kontortelefon 755 56650