Info publisert 12.03.2020:

Fra 12.03 kl. 1800 – 13.04 er kulturskolen fysisk stengt pga. koronasituasjonen i Norge. Elevene har ikke fri, og opplæringen vil skje i form av oppgaver/eget arbeid, hjemmeøving, og videobasert undervisning primært gjennom Microsoft Teams.

OBS: Corona-telefonen tar opp mye kapasitet på telefonlinjene til Bodø kommun. Dersom en ikke kommer gjennom på kulturskolens vanlige tlf, 755 56650, ring kontoret/sentralbordet på 476 25 215.

OBS 2: Plages du med Teams, se bruksanvisning her.

Fredag 12/3 avlyses all undervisning, men i perioden 16/3 – 27/3 vil vi i likhet med Bodøskolene for øvrig legge til rette for at undervisning ikke stopper opp, men foregår hjemme hos elevene. Dette gjelder for kulturskolens «egne» elever, ikke ved salg av tjenester til kor, orkester og korps.

Kulturskolen tar i bruk digitale verktøy til dette, og løsninger i Microsoft Teams vil være sentrale.

Kulturskolens lærere vil ha hjemmekontor uke 12 og 13. I utgangspunktet vil det, særlig for musikkelever med individuelle timer, være aktuelt å følge ordinær timeplan slik at oppfølging og kommunikasjon kan skje til vanlig tid. For gruppetilbud blir det vurdert ulike løsninger.

Også kulturskolens kontor er fysisk stengt til og med 27. mars, og skolen driftes i denne perioden administrativt fra hjemmekontor.

Kontakt:
75 55 66 50 - sentralbord
476 25 215 - sentralbord
900 700 48 - rektor
E-post: kulturskolen@bodo.kommune.no