I koronaåret byr vi på digital julematine søndag 13. desember, med to deler, kl 13.00 og 15.00. Kulturskolens elever skaper julestemning med flott og variert juleprogram med musikk, drama og visuell kunst!  God fornøyelse!