2019 hadde julematineen 50. års jubileum, og vi ønsket da velkommen tilbake til Stormens store sal i 2020. Pga koronaen blir det dessverre ingen fysisk forestilling i år, med stort orkester, kor, drama og mye mer; - mange folk på scenen og enda flere i salen. I stedet presenterer vi kulturskolens digitale julematiné 2020, med to forestillinger; søndag 13. desember kl 13.00 og 15.00

Koronamatinéen byr på et rikholdig juleprogram, hvor kulturskoleelever sørger for julestemningen med varierte innslag, filmet på undervisningstimer, hjemme og rundt omkring.

Matineen sendes på kulturskolens nettsider og facebookside.

Julestemning garanteres! Fri entrée!