Bodø kulturskole er for tiden med i et nasjonalt prosjekt, «Fremtidens kulturskole», hvor et viktig mål er mer samarbeid med andre kulturaktører, i første rekke innen oppvekstfeltet, til beste for barn og unge.

Men kulturskolen gir også tilbud til voksne, og Fremtidens kulturskole peker også mot et livsløpsperspektiv hvor samhandling mellom kulturaktører står sentralt.

En annen viktig faktor i prosjektet er økt medvirkning; barn, unge, innbyggerne.

Prosjektet dreier seg i stor grad om hvordan det helhetlige kulturtilbudet kan se ut i fremtiden, - og hvordan kulturskolen kan samarbeide med ulike kulturaktører, og hvordan vi kan utfylle hverandre.