Undervisningstiden er etter skoletid og på ettermiddagstid, men ikke senere enn 20.00. Lærerne legger timeplanene sine selv.